Школі у процесі занять. Це, передусім, пов'язано з багато -

                                             гранністю нашої методики, яка поєднує засоби спортивно -

                                            фізичного та художньо-естетичного розвитку дитини.

                                                       ЛАСКАВО ПРОСИМО В «ТАЙСТРУ» !

«Оптимальна рухова активність –

                                                                          необхідна умова забезпечення здоров`я дітей»

 

   ПРЕДМЕТ під загальною назвою

   «ХОРЕОГРАФІЯ в   «ТАЙСТРІ»

          включає в себе:

                                       основи класичної хореографії,

            основи спортивного бального танцю,

        вільна пластика (ритмо-пластичні вправи),

    постановка сюжетних танців, сценічний танець, сучасний танець, 

    акторська майстерність, тощо  та має  за головну мету  ранній творчий розвиток

    дитини при допомозі ексклюзивної системи виховання здорового способу життя.

   

        Результати естетичного виховання засобами хореографії, як і будь-якого іншого,

        залежать від методики викладання. При обраній нами методиці, що  будується з    

        урахуванням єдності форми і змісту при провідній ролі змісту, природні  задатки

        дитини  вияв­ляються, розвиваються та різносторонньо формуються.

       Наша методика перебуває в постійному розвитку та змінах, збагачується но­вими

       прийомами відповідно до вимог часу.

 

Заняття з дошкільнятами проводяться у груповій формі  тривалістю  30 хвилин .

Головними завданнями для тренера-педагога у роботі з дітьми такого віку є: виховання

самостійності, активності, ініціативи, уяви, фантазії, творчості, музикальності. Діти

оволодіють першими навичками колективних рухів в іграх та танцях, засвоять основні,

       найпростіші танцювальні рухи. Урок будується на різноманітному танцювальному

       матеріалі в ігровій формі, що дуже подобається дітям. Діти зацікавленні, кожен

                                                             нетерпляче чекає початку танцювальної гри.

                                                             Створюється радісна, невимушена атмосфера, діти

                                                              почувають себе вільно, їм весело. Побудова уроку

тел.243 18 18                                  починається з 3-5 хвилинної «розминки», яка дає

                                                              початок емоційному проникненню в образ, активізується

                                                                  уява - діти вчаться у рухах відображати музику різних

                                                                  танцювальних жанрів. Кожен урок  містить повторення

                                                                              попереднього і виклад нового матеріалу з

                                                                              обов’язковим його  закріпленням. Тому обов’язок

                                                                               кожної дитини –  не пропускати заняття без поважної   

                                                                               причини, бо вона втрачає свої вміння і навички,

                                                                               здобуті на попередніх уроках.

                                                                              Дошкільна хореографічна освіта відіграє важливу

                                                                              роль у вихованні морально-естетичних здібностей

                                                                              Вашої дитини та є фундаментальною основою

                                                                              для її подальшого розвитку. Природна грація,

                                                             пластика, фізична підготовка – риси, які набуваються в нашій